Organisatie

De organisatie is in handen van Stichting Eventing Norg.

Vanaf 2020 wordt de samengestelde wedstrijd te Norg (SGW Norg)  georganiseerd door Stichting Eventing Norg. Naar aanleiding hiervan is de naam van het evenement  aangepast naar Eventing Norg.

De voorgaande negen jaren is het evenement georganiseerd door de rijvereniging PSV Norg, maar de hieruit geformeerde Crosscommissie heeft, in goed overleg met PSV Norg, besloten zelfstandig door te gaan als Stichting Eventing Norg.

Op 10 december 2019 heeft de officiële oprichting van de stichting plaats gevonden door het ondertekenen van de statuten bij notariskantoor Holland & Van der Woude door het nieuwe bestuur. Qua organisatie van de eventingwedstrijd zal er niets veranderen ten opzichte van de afgelopen jaren en Stichting Eventing Norg heeft er dan ook alle vertrouwen in dit geweldige evenement ook de komende jaren tot een succesvolle wedstrijd te maken, met veel enthousiaste deelnemers en publiek.

Het crossparcours wordt ontworpen door Wieneke Hadderingh

De crosscommissie bestaat uit de volgende leden:

  • Voorzitter/Sponsoring: Lucy Stevens
  • Penningmeester: Roelanda Dijkstra
  • Secretaris/sponsoring/Coördinatie bouwploeg: Karin Lunsche
  • Wedstrijdsecretariaat: Siska Riemsma
  • Veiligheid en Facilitair: Sina Warmolts
  • Vrijwilligers: Rienie Lunsche
  • PR/Social Media: Denise Hut